Hotline om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Råd og vejledning om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.

Kontakt hotline om mobning og seksuel chikane

Telefon 70 22 12 80.
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Hvem kan ringe

Alle kan ringe til Arbejdstilsynet om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan fx ringe, hvis:

  • Du selv bliver udsat for krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane
  • En af dine kollegaer, en ven eller et familiemedlem bliver udsat for krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane
  • Du og din virksomhed har akutte problemer med krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane
  • Du og din virksomhed ønsker vejledning til at forebygge krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen.

Hvad kan vi hjælpe med

Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
  • Rådgivning om, hvordan du – sammen med andre – kan håndtere en konkret situation med krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane, både hvis du selv er udsat, hvis du er vidne, eller hvis du og din virksomhed har problemer med krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane
  • At klage til Arbejdstilsynet over krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet ikke kan:

  • Være part i sagen
  • Tilbyde mægling eller anden konkret bistand i virksomheden
  • Tilbyde behandling af de ramte.

Anonymitet over for Arbejdstilsynet

Når du kontakter hotlinen, er du anonym. De oplysninger, du giver i telefonen, bliver ikke registreret, og de fører ikke til, at vi besøger virksomheden.

Klag over mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane fra andre medarbejdere eller ledere. Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis medarbejdere eller ledere groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane, som vedkommende opfatter som nedværdigende og som denne risikerer at blive syg af.

Formålet med at klage til Arbejdstilsynet er at få stoppet de krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane i virksomheden. Klagen kan give anledning til at Arbejdstilsynet besøger virksomheden. Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne kan Arbejdstilsynet træffe afgørelse om, at problemerne skal løses. For at Arbejdstilsynet kan behandle klagen, skal den/de, der aktuelt bliver udsat for krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane, fortsat være ansat i virksomheden.

Klag over mobning eller seksuel chikane