Om hjemmesiden

Arbejdsmiljø i Danmark - amid.dk - er Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljøs fælles hjemmeside.

Hjemmesiden er én samlet indgang til viden om arbejdsmiljø, der rummer alt fra love, regler og vejledninger til forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret god praksis. Brugerne får desuden adgang til en lang række forskellige data om arbejdsmiljø.

Sidens overordnede formål er at gøre det lettere for virksomheder, medarbejdere og andre interessenter at finde frem til den information og inspiration, de har behov for på arbejdsmiljøområdet.

Hjemmesiden viser vej til Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljøs indhold, og derudover bliver brugerne guidet videre til relevante materialer og værktøjer hos andre aktører på området - eksempelvis Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø.

Amid.dk erstatter Arbejdstilsynets hjemmeside, arbejdstilsynet.dk, og Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside, arbejdsmiljoviden.dk.

Amid.dk blev lanceret i november 2018.

Har du spørgsmål til siden, er du velkommen til at:

Ringe til os på 72 20 93 01

Skriv til os på webredaktor@at.dk

Cookies på amid.dk

Tilgængelighed på amid.dk - amid.dk/was

Ansvar for indhold

Indholdet på amid.dk er produceret af to organisationer, Arbejdstilsynet (AT) og Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA). Det fremgår af teksterne, om det er AT eller VFA, som er afsender. Tekster uden afsender er produceret af begge organisationer.

En stor del af VFA’s tekster formidler aktuel arbejdsmiljøforskning. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på forskningsresultater og regler på et givent område.

AT og VFA linker til andre organisationers materialer. Det er alene disse organisationers ansvar, at deres materialer er opdaterede og korrekte.

Arbejdstilsynet har haft branchefællesskabernes vejledninger til gennemsyn. Indholdet kommenteres kun af Arbejdstilsynet, hvis vejledningen har mangler i forhold til en korrekt forståelse af lovgivningen og praksis eller kan give anledning til misforståelser. Der kan derfor være arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, der ikke er behandlet i vejledningerne.

Hjemmesiden indeholder tekster, der fortæller om, hvad den enkelte medarbejder eller arbejdsmiljøorganisationen kan gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det ændrer ikke på, at arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er arbejdsgiverens ansvar.