Om os

På denne side kan du læse om Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø, der står bag hjemmesiden "Arbejdsmiljø i Danmark".

Du kan også læse om den overordnede strategi for arbejdsmiljøindsatsen, om de organistioner og myndigheder, der samarbejder om at hjælpe virksomhederne med at forbedre arbejdsmiljøet, og om Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs også mere om hjemmesiden "Arbejdsmiljø i Danmark", se ledige job eller tilmeld dig vores brugerpaneler.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø. Læs om Arbejdstilsynets formål og opgaver, vores strategi, årsrapport, mission, vision og værdier.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). VFA arbejder for, at både private og offentlige arbejdspladser har adgang til den nyeste forskningsbaserede viden og de bedste værktøjer, der kan sikre et sundt og godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøforskningensfondens opgave er at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Uddeling af midler sker i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om vise kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i forhold til traktatens artikel 107 og 108 (generel gruppefritagelsesforordning).

 

Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder tre prioriterede områder for arbejdsmiljøindsatsen: Alvorlige ulykker, psykisk arbejdsmiljø samt overbelastning af muskel og skelet. 

Der findes forskellige aktører på arbejdsmiljøområdet, som har hver deres rolle i forhold til fx at overvåge, regulere, forske eller formidle viden inden for området.

arbejdsmiljøidanmark.dk - i daglig tale amid.dk - er en fælles hjemmeside for Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet. Hjemmesiden er én samlet indgang til viden om arbejdsmiljø, der rummer alt fra love, regler og vejledninger til forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret god praksis. Siden giver desuden adgang til en lang række forskellige data om arbejdsmiljø.

 

 

 

Find ledige job i Arbejdstilsynet