Højere jobkrav efter forandringer

Forandringer på arbejdspladsen kan medføre højere jobkrav

Forandringer griber ofte ind i arbejdsprocesserne og kan stille andre og højere krav til både ledere og medarbejdere. Det kan medføre både negative og positive konsekvenser for de ansattes trivsel.

Jobkrav handler om fx arbejdstempo og arbejdstid, men også om selve indholdet af arbejdet. Øgede jobkrav i forbindelse med en forandring kan fx forekomme, hvis der er færre medarbejdere til at udføre den samme mængde arbejde, og hvis medarbejderne får nye arbejdsopgaver, som kræver nye kompetencer.

Højere jobkrav, stress og helbred

Højere jobkrav kan påvirke medarbejderne negativt. Flere undersøgelser viser, at høje og stigende jobkrav kan hænge sammen med øget stress for både medarbejdere og ledere.

Sammenhængen mellem jobkrav og stress kan gælde både intensitet og færdigheder.

Øget intensitet er fx:

  • længere arbejdstid
  • flere opgaver og ansvarsområder
  • flere møder.

Højere krav til medarbejdernes færdigheder er fx:

  • nye måder at arbejde på
  • ny teknologi
  • nye opgaver.

Forandringer og bedre trivsel

Højere jobkrav alene er ikke afgørende for, hvilke konsekvenser en forandring vil få for medarbejderne. En afgørende faktor er, om de opfatter forandringen som gavnlig eller som skadelig for dem selv. Generelt viser forskningen, at positive forventninger hænger sammen med positive reaktioner på forandringer.

Ligeledes peger en undersøgelse (Jimieson et al., 2004) på, at hvis medarbejderne har tiltro til egne evner, har arbejdspresset ikke så stor betydning for deres jobtilfredshed.

Forandringer kan i nogle tilfælde betyde, at medarbejderne skal lære at løse andre opgaver, end de er vant til. Derfor kan de have behov for kompetenceudvikling. Forskere (Loretto et al., 2010) har fundet, at øgede uddannelsesmuligheder har en positiv effekt på medarbejdernes helbred under en forandringsproces.

Øget pres inden en forandring

Medarbejderne kan opleve et øget arbejdspres, allerede inden forandringerne overhovedet er gennemført.

En undersøgelse (Wiezer et al., 2011) af nedskæringer i hollandske virksomheder viser, at medarbejderne oplevede et større arbejdspres allerede et år inden, nedskæringerne rent faktisk blev gennemført. Denne tidligt oplevede forøgelse af arbejdspresset kan hænge sammen med, at nogle af de medarbejdere, der har gode chancer for at blive ansat et andet sted, vælger at forlade arbejdspladsen, inden nedskæringerne bliver ført ud i livet.

En anden forklaring kan være, at mange medarbejdere føler sig pressede til at arbejde hårdere for at redde deres job.

Kilder: Wiezer et al. 2011; Woodward et al., 2000; Anderson-Connolly et al., 2002; Jimieson et al., 2004; Oreg et al., 2011; Loretto et al., 2010; Colbjørnsen 2006.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten (pdf).