Involvering af afdelinger eller grupper under en forandringsproces

Afdelinger eller grupper af medarbejdere på arbejdspladsen bør have indflydelse på deres fremtidige rolle i forbindelse med en forandringsproces.

Fremtidige roller

Når afdelingen eller gruppen byder ind med, hvilke aktiviteter og hvilket ansvar de kan tage del i fremover, bliver deres ekspertviden om lokale forhold på arbejdspladsen udnyttet i forbindelse med en forandringsproces.

Kompetencer

Efter en forandringsproces kan de enkelte grupper og afdelinger i virksomheden få nye opgaver og nyt ansvar.

Det er ledelsens ansvar at sørge for, at de nødvendige kompetencer er til stede på arbejdspladsen, og de enkelte grupper og afdelinger kan være med til at undersøge, hvordan de som helhed opnår de nødvendige kompetencer til at udføre fremtidige opgaver.

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.