Forretningsstrategier, årsrapporter og evalueringer

På disse sider har vi samlet forretningsstrategier, årsrapporter, brugerundersøgelser og andre publikationer om Arbejdstilsynets aktiviteter.

Forretningsstrategier
Årsrapporter
Fremtidens arbejdsmiljø
Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen
Brugerundersøgelser
Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 2007-12
Evalueringer
Andre analyser
Arbejdsmiljøregnskaber
Redegørelser
Informationsmateriale
Andet

Forretningsstrategier

Strategi 2018 (pdf)
Strategi 2017 (pdf)
Strategi 2016 (pdf)
Strategi 2015 (pdf)
Strategi 2014 (pdf)

Årsrapporter

Årsrapport 2017 (pdf)
Bilag til årsrapport 2017 (pdf)
Årsrapport 2016 (pdf)
Bilag til årsrapport 2016 (pdf)
Årsrapport 2015 (pdf)
Bilag til årsrapport 2015 (pdf) 
Årsrapport 2014 (pdf)
Bilag til årsrapport 2014 (pdf)
Årsrapport 2013 (pdf)
Bilag til årsrapport 2013 (pdf)

Fremtidens arbejdsmiljø

Aftale om styrket arbejdsmiljøindsats, marts 2015 (pdf)
Strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, marts 2011 (pdf)
Fremtidens arbejdsmiljø 2020 - Fagligt grundlag for prioritering af arbejdsmiljøindsatsen (pdf)

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen (pdf)
Faktaark - Opsummering af initiativer i handleplanen mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” (pdf)

Brugerundersøgelser

2017

Brugerundersøgelse 2017 - Samlet hovedrapport (pdf)
Bilag 8.1 - Bilag til hovedrapport (pdf)
Bilag 8.2 - Spørgeskema spørgsmål (pdf)

2016

Brugerundersøgelse 2016 - samlet hovedrapport (pdf)
Bilag 8.1 - Bilag til hovedrapport(pdf)
Bilag 8.2 - spørgeskema spørgsmål (pdf)

2015

Brugerundersøgelse 2015  - samlet hovedrapport (pdf) 
Bilag  - Bilag til hovedrapport (pdf)

Tidligere

Brugerundersøgelse 2014 - Samlet årsrapport (pdf)

Brugerundersøgelse 2013 - Resultater (pdf)

Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 2007-12

Slutrapport (pdf)
Arbejdsrapport A (pdf)
Arbejdsrapport B (pdf)

Evalueringer

Evaluering af dialog i det risikobaserede tilsyn, 2014 (pdf)
Evaluering af effekten af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt, 2016 (pdf)
Evaluering af forsøg med anmeldelse af tilsyn, 2017 (pdf)
Evaluering af en forstærket dialog- og kontrolindsats over for bygherrer, 2014 (pdf)
Evaluering af nytteværdien af baggrundsviden om arbejdsbelastninger i den konkrete virksomhed, Arbejdstilsynet fører tilsyn med, 2017 (pdf)
Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder (AMO), 2013
Evaluering af tilsyn med midlertidige og skiftende arbejdssteder, 2016 (pdf)
Evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne
Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne, 2016
Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV, 2015 (pdf)
Bilag - Tabelrapport (pdf)

Andre analyser

Analyse af risikoparameteren "materielle afgørelser", initiativ 11, 2016 (pdf)
Arbejdsmiljøcertificeringsordning - litteraturstudie, initiativ 6, 2015 (pdf)
DANAK's redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganer vedr. arbejdsmiljøcertificering, initiativ 6, 2016 (pdf)
Effekt af tilsynsformer og reaktioner på forekomsten af arbejdsulykker, 2016 (pdf)
Effektanalyse af Arbejdstilsynets incidenstilsyn 2013, 2017 (pdf)
Effektanalyse af risikobaserede tilsyn på forekomsten af arbejdsulykker i perioden 2012-15 (pdf)
Effektanalyse på langvarigt sygefravær af Arbejdstilsynets reaktioner på muskelskelet og psykiske arbejdsmiljørisici i perioden 2008-11 (pdf)
International komparativ analyse af arbejdsmiljøområdet (pdf) - enkelte afsnit er på engelsk
Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader, 2018 (pdf)
Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2017, 2018 (pdf)
Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016, 2017 (pdf)
Resultaterne af målretningen af det risikobaserede tilsyn, første halvår 2016, 2016 (pdf)
Systematisk literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace, 2017 (pdf)
Undersøgelse af, hvordan anmeldte og anerkendte arbejdsskader kan indgå som en parameter i indeksmodellen, initiativ 2, 2016 (pdf)
Bilag til rapporet - Indeksmodel, 2016 (pdf)
Undersøgelse af, hvordan oplysninger om arbejdsbelastninger kan indgå i forberedelse af tilsyn 

Arbejdsmiljøredegørelser

Arbejdsmiljøredegørelse 2016 (pdf)
Arbejdsmiljøredegørelse 2015 (pdf)
Arbejdsmiljøredegørelse 2014 (pdf)
Arbejdsmiljøredegørelse 2013 (pdf)

Redegørelser

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som
følge af udsættelse for epoxy og isocyanater, 2016 (pdf)

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Vestas som følge af udsættelse for
epoxy og isocyanater, 2016 (pdf)

Informationsmateriale

Pjece om helbredskontrol af natarbejdere, 2018 (pdf)

Andet

Vejledninger og skabeloner vedrørende branchefællesskaber for arbejdsmiljøs arbejdsmiljøindsats