Gode råd til underholdningsbranchen

Som arbejdsgivere for børn, der medvirker i produktioner i underholdningsbranchen, skal du tage et særligt hensyn.

De følgende gode råd er leveret i fællesskab af Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, DR, Børns Vilkår og Børnerådet.

Som arbejdsgiver bør du tage højde for følgende:

 • Der bør være én professionel voksen på arbejdspladsen, som har ansvaret for at tage sig af børnene, når de er på arbejde. Denne person bør være formelt udpeget til at varetage børnenes trivsel og interesser.
 • Der bør udarbejdes børneattester for de voksne, som arbejder direkte med børnene. Læs mere om børneattester på siden Love og regler for børns arbejde
 • Der bør udarbejdes kontrakter for de medvirkende børn, hvor vilkårene beskrives klart og detaljeret.
 • Både børn og forældre bør instrueres grundigt, så de er trygge og forberedt på, hvad de går ind til. Det gælder fx i forhold til kontrakt, arbejdstid, hjælp, klage, eksponering i medier og på sociale medier.
 • Forældrene bør kende produktionsplanen og barnets arbejdsskema, så de kan koordinere børnenes dagligdag og indgå i en dialog med barnets skole.
 • Tidsplaner bør overholdes, så arbejdet ikke går ud over børnenes skoledag og sociale relationer.
 • Arbejdspladsen bør være opmærksom på, at ventetid og pauser også er en del af arbejdsdagen for børnene. Sørg for børnevenlige pauserum og mulighed for at komme udenfor.
 • Hvis produktionen kræver, at børnene er væk fra skolen i længere tid, bør arbejdspladsen stille en underviser til rådighed.
 • Der bør være mulighed for at få særlig støtte fra en børnepsykolog, hvis der opstår behov for det i forbindelse med arbejdet.
 • Forestillingsrækker eller optagelser bør afsluttes på en god måde, da det er vigtigt for børn, at der er en god afslutning på forløbet.
 • Forældrene bør orienteres om deres muligheder for at klage over arbejdsmiljøforholdene. Læs mere på siden Love og regler for børns arbejde.

Relevante links

Love og regler for børns arbejde

Temaside hos DR, der formidler regler og retningslinjer for produktioner, hvor børn medvirker:

DRs temaside "Børnemedvirkende"

Dansk Skuespillerforbund har udarbejdet to kontraktskabeloner, som forbundet anbefaler at bruge, når børn medvirker i teaterproduktioner og film- og tv-produktioner:

Kontrakt til børn - teaterproduktion (pdf)

Kontrakt til børn - tv-/filmproduktion (pdf)

Børnerådets undersøgelser og anbefalinger:

Der skal være én, der kun passer på børnene (om børn i underholdningsbranchen)(pdf)

Hele Danmark sidder og ser med (børn og unge som mediecases)(pdf)