Hvad kan arbejdspladsen gøre?

Unge tilpasser sig de normer, der allerede er på arbejdspladsen og gør i vidt omfang ligesom deres erfarne kolleger. Det gælder både, når den erfarne medarbejder prioriterer brug af hjælpemidler og omvendt, når ledere ikke prioriterer sikkerhed, for eksempel når de ikke selv anvender hjælpemidler, eller de løfter for meget.

Det handler derfor i høj grad om at se på, hvordan man arbejder på hele arbejdspladsen, og ikke kun fokusere på de unge. En arbejdsplads kan sagtens give en god introduktion om sikkert arbejde til en nyansat, uden at det automatisk bliver til god praksis i hverdagen. De unge gør som de erfarne kolleger.

5 anbefalinger: Sådan skaber I en god forebyggelseskultur for unge:

Sikkerhed og arbejdsmiljø skal kobles til kerneopgaven 

Det er væsentligt, at sikkerhed og arbejdsmiljø er klart koblet til kerneopgaven og opgaveudførelsen. At udføre arbejdet sikkert skal ikke være besværligt, og det er dermed vigtigt at designe sikre arbejdsprocesser, hvilket fordrer en kombineret arbejds- og sikkerhedskultur. Sikkerhed skal tænkes ind i organisationens flow og produktion samt tilpasses til den lokale arbejdsorganisering på arbejdspladsen.

Tænk på at de erfarne medarbejdere er rollemodeller

Vær opmærksom på, at de unge ser og gør, hvad de erfarne gør i praksis. På arbejdspladsen er det derfor nødvendigt, at der er en bevidsthed omkring, at de erfarne medarbejdere er rollemodeller for de unge. Det er dermed vigtigt at sikre, at den erfarne giver den rigtige instruktion og oplæring, og selv efterlever dette i praksis, fordi det smitter af på de unge.

Skab åbenhed og lad de nyansatte få lov at stille spørgsmål

Det er vigtigt at skabe åbenhed og rum for gensidig dialog og erfaringsudveksling på arbejdspladsen med henblik på at skabe læring blandt både nye og erfarne. Det er derfor væsentligt at gøre det legitimt for den erfarne såvel som den unge at give feedback samt undre sig og stille spørgsmålstegn ved den eksisterende handlingspraksis på arbejdspladsen.

Følg op på at den unge har forstået instruktionen

Det er vigtigt, at arbejdspladsen sikrer sig, at den unge har forstået oplæring og instruktion, og at dette kommer til udtryk i praksis. Derfor er det nødvendigt, at der er en tæt opfølgning på den unges opgaveudførelse.

Hent læring fra nærved-ulykker

Det er vigtigt at hente læring fra instruktion og oplæring samt hændelser som nærvedulykker og arbejdsulykker. Denne læring kan bruges til at forbedre oplæringen og arbejdsmiljøet generelt samt at motivere til at udføre oplæring og opgaveudførelse sikkert og rigtigt. 

 

Kilde: Sikkert Arbejde for Unge gennem Læring og Instruktion (SAFU Læring)