Viden om mobning

Få viden om mobning og de konsekvenser, det kan have.

Mobning er et alvorligt problem, og det kan forekomme på alle arbejdspladser. Hvis mobning skal forebygges eller håndteres, kræver det handling fra arbejdspladsens side. Mobning er en social proces, der involverer den mobbede såvel som mobberne og dem, der er vidner til mobning.

Mobning kan have alvorlige følger for den mobbede. Men mobning rammer også resten af arbejdspladsen. Mobning kan fx få sygefraværet til at stige og gå ud over effektivitet og produktivitet

Det er vigtigt at være opmærksom på signaler, der kan tyde på, at der foregår mobning på arbejdspladsen. Og det er ligeså vigtigt at reagere hensigtsmæssigt på signalerne.

Mobning rammer bredt på de danske arbejdspladser. Og de nyeste tal fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ (AH-2016) tyder på, at mobning er et stigende problem. De fleste, som er udsat for mobning, mobbes af deres kolleger.

Arbejdsmarkedets parter på det offentlige område er forpligtet til at gøre en indsats mod mobning på arbejdspladserne. Indsatsen skal give arbejdsgivere og medarbejdere viden om mobning og øge deres opmærksomhed på, at mobning kan opstå.

Uklar organisering af arbejdet, uklare roller og rollekonflikter, øget arbejdsbyrde, stress og utilfredshed med ledelsen kan være årsager til mobning på arbejdspladsen. En åben kultur gør det lettere at undgå og stoppe mobning. I nogle tilfælde er nye medarbejdere blevet udsat for mobning på arbejdspladsen for at få dem til at indordne sig efter de gældende normer.

Temaets videngrundlag tager afsæt i en afdækning af national og international forskningsfaglig viden om mobning på arbejdspladsen og består af følgende indhold: