Tal sammen om mobning

Mobning kan både være svær at opdage og erkende på en arbejdsplads. Men erfaring fra arbejdspladser tyder på, at jo mere ledere og medarbejdere ved om mobning og kan tale åbent om det, des bedre kan mobning forebygges og håndteres.

Svært at opdage eller erkende

Mobning opstår sjældent på arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø. Men mobning kan forekomme på selv de bedste arbejdspladser. Det bliver måske bare ikke opdaget, eller det er svært for både ledere og medarbejdere at erkende det og tale om mobning.

Arbejdsgiver har overordnet ansvar

Ifølge Arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren det overordnede ansvar for, at arbejdspladsen har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder at ingen risikerer forringet helbred som følge af mobning.
Men alle andre på arbejdspladsen har også en opgave i at være med til at skabe og sikre et godt arbejdsmiljø.

Læs også: Tag fælles ansvar for indsats mod mobning

Tal om mobning

Erfaringer fra arbejdspladser tyder på, at selve det at tale om, hvad mobning er, kan forebygge, at mobning opstår og udvikler sig.

Jo mere viden ledere og medarbejdere har om mobning, des bedre er de til at forebygge mobning og håndtere det, hvis det alligevel opstår. Derfor er det en god idé at udbrede viden og tale åbent om mobning på arbejdspladsen.

Lær at løse konflikter

Mobning opstår ofte som følge af konflikter, der ikke løses. Derfor kan træning i konfliktløsning for både medarbejdere og ledere være med til at forebygge mobning.

Forebyg med dialog om arbejdsopgaver

Konflikter kan opstå på grund af misforståelser eller problemer i forbindelse med planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Her kan dialogmøder mellem ledere og medarbejdere hjælpe til at kortlægge og løse problemerne.

Find vejledninger til forskellige typer af dialogmøder