Anbefalinger til fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet

Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og bygger på erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden på området.