Hjemmearbejdspladsen

Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde. Det betyder, at arbejdsgiveren også hjemme hos dig selv har ansvaret for, at du udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljølovens krav til indretning af arbejdsstedet gælder som udgangspunkt ikke ved arbejde, som den ansatte udfører i sit eget hjem. Dog gælder visse af reglerne også hjemme, hvis arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt, og hvis arbejdstiden svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge. 

Få tjekket din hjemmearbejdsplads

Arbejdsmiljøreglerne for skærmarbejde gælder også for hjemmearbejdspladser med skærmarbejdsplads, hvis medarbejderen udfører skærmarbejdet i hjemmet regelmæssigt, og det svarer til mindst 1 arbejdsdag om ugen eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

Arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads kan – efter aftale med dig – komme hjem og tjekke forholdene, hvis du har hjemmearbejde 1 dag om ugen eller derover.

Du kan fx få rådgivning om indretning af arbejdspladsen. Distancearbejdspladsen er også en del af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere om udstyr og indretning af hjemmearbejdspladsen hos BFA Velfærd og offentlig administration