Symptomer på dårligt indeklima

Dårligt indeklima kan give en lang række problemer med luftvejene og huden og give utilpashed i form af hovedpine og kvalme.

Dårligt indeklima opleves individuelt

Kroppen er følsom over for et dårligt indeklima, og det kan vise sig på mange forskellige måder og ofte også individuelt. Forskellige mennesker reagerer nemlig ofte forskelligt på de samme påvirkninger.

Tegn på dårligt indeklima

De 4 mest hyppige problemer på grund af dårligt indeklima:

  • Tørre, kløende eller irriterede øjne
  • Træthed eller sløvhed
  • Hovedpine
  • Skulder- og nakkeproblemer.

Disse symptomer kan have mange andre årsager end et dårligt indeklima. Hvis de skyldes indeklimaet, vil de typisk opstå efter kort tids ophold på arbejdspladsen, blive værre i løbet af en arbejdsdag og blive mildere eller forsvinde helt, når arbejdsdagen er slut, og medarbejderen har forladt arbejdspladsen.

Sammenhæng mellem indeklima og psykisk arbejdsmiljø

Et generelt dårligt arbejdsmiljø kan desuden forværre reaktionerne på et dårligt indeklima. Personer, der arbejder i et ellers godt arbejdsmiljø, er ofte mere tolerante over for problemer med indeklimaet. Derfor kan man ikke se isoleret på indeklimaproblemer, men må se på arbejdsmiljøet i helhed.