Årsager til dårligt indeklima

Et dårligt indeklima er næsten altid en kombination af flere forskellige årsager. De væsentligste årsager til dårligt indeklima er luftens kvalitet, temperatur og relative fugtighed.

Dårlig luft kan have flere årsager

Dårlig luft giver dårligt indeklima og skyldes, at luften er ”forurenet” af en eller flere generende eller skadelige elementer. De mest almindelige er støv, forskellige gasser fra byggematerialer eller møbler samt parfume, udstødning fra trafikken eller os fra madlavning.

Byggematerialer afgiver stoffer til luften

I nybyggeri eller nyrenoverede lokaler kan byggematerialer som fugemasse, lim, maling og gulvbelægninger afgive forskellige stoffer, som fx formaldehyd og organiske opløsningsmidler. Afgasningen aftager med tiden, men kan være et problem for indeklimaet, mens byggeriet stadig er nyt.

Det kan være svært at registrere, om der er afgasninger i luften – med mindre der direkte lugter af "kemi". Men man kan vurdere sandsynligheden for afgasninger i rummet ved at tage stilling til disse spørgsmål:

  • Er der indkøbt nye kontormøbler?
  • Er der indkøbt nyt edb-udstyr?
  • Er der opsat nye materialer på vægge, lofter eller gulve?
  • Er der for nylig foretaget overfladebehandlinger, maling e.l.?
  • Er der for nylig limet eller fuget med fugemasse?

Mange af de stoffer, der bruges til overfladebehandling, maling o.l., lugter kraftigt. Derfor er stofferne nemme at identificere.

Afgasning fra maling aftager i løbet af nogle uger. Afgasning fra limning af linoleum kan tage måneder. Inventar og fugemasse kan lugte og afgasse i op til et halvt år.

Manglende rengøring giver dårlig luft

Sjusket eller utilstrækkelig rengøring kan medvirke til dårlig luft på arbejdspladsen. Dog skal der som udgangspunkt være synligt beskidt, før støv og andet snavs bliver et væsentligt problem for indeklimaet.

Det er vigtigt, at man vælger den rigtige metode til rengøring, da det kan have negative effekter på indeklimaet, hvis man får spredt støv og snavs eller bruger skrappe rengøringsmidler. Rengøringsmidler kan fx i kortere eller længere tid afgive en ubehagelig lugt, der bidrager til dårligt indeklima.

Træk og varme giver dårligt indeklima

For høj temperatur er en af de mest almindelige årsager til et dårligt indeklima. En passende temperatur på indendørs arbejdspladser med stillesiddende eller let fysisk arbejde, som fx kontorer, skoler eller daginstitutioner, er 20-22 °C. Så er det komfortabelt at arbejde.

Ved temperaturer på 23°C eller derover stiger antallet af klager over indeklimasymptomer ofte. Temperaturen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold må ikke overstige 25 °C.

Vær opmærksom på, at lamper og kontormaskiner kan medvirke til at hæve temperaturen.

Arbejdstilsynets vejledning om indeklima 

Ventilationsanlæg skal bruges rigtigt

I lokaler med få medarbejdere kan man tit få frisk luft og dæmpe temperaturen alene ved at lufte ud med åbne vinduer så ofte, som det er nødvendigt, men i større lokaler, som fx storrumskontorer, er man ofte nødt til at etablere et ventilationsanlæg.

Det er meget vigtigt at anvende mekanisk ventilation korrekt, da forkert betjening kan skabe uønsket træk, som er et indeklimaproblem på lige fod med den høje temperatur, man forsøger at slippe af med.

Fugtig eller tør luft påvirker indeklimaet

Hvis der er meget fugtigt på arbejdspladsen, kan det medvirke til problemer med indeklimaet. Fugt skaber gode betingelser for skimmelsvamp og andre mikroorganismer og bakterier. De kan vokse i fx fugtige gipsvægge, i træværk som vinduesrammer eller lister eller i fugtige tæpper eller andre tekstiler.

Tør luft kan dog også være et problem for indeklimaet. Er luften for tør, bliver slimhinderne udtørret, og det kan give træthed og ubehag, specielt hvis man arbejder ved en computerskærm. Er luften samtidig dårlig på grund af støv eller kemikalier, kan det forværre problemerne.