Registrering af produkter med biocider

Alle produkter med biocider skal registreres i Produktregistret. Enten efter de almindelige regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer eller efter de særlige regler om produkter med biocider.

Der gælder særlige regler for produkter med biocider. Hvis I som virksomhed producerer eller importerer produkter med biocider, har I pligt til at registrere dem i Produktregistret.

Produkter med biocider skal registreres på to forskellige måder afhængigt af, om de opfylder de almindelige krav for anmeldelse til Produktregistret.

Almindelige krav for anmeldelse til Produktregistret:

  • Produktet anvendes til erhvervsmæssig brug
  • Produktet produceres/importeres i mængder fra 100 kg per år.

Hvis produktet opfylder de almindelige krav, skal I udfylde en standard-anmeldelse i Produktregistret.

Hvis produktet kun sælges til private husholdninger eller produceres/importeres i mængder under 100 kg årligt, sker anmeldelsen efter Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler. I skal derfor bruge den særlige anmeldelse til produkter med biocider.

I begge tilfælde sker registreringen i Produktregistret på OnlineAT.

Log på OnlineAT

Få hjælp til log ind og brug af Produktregistret

Brugervejledning til Produktregistret (pdf)