Disse krav skal være opfyldt for konstruktion af offshoreanlæg.

Anlægssikkerhed

En sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR) skal dokumentere, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på offshoreanlægget er identificeret, vurderet og nedbragt så meget som det er rimeligt praktisk muligt.

Sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR)

Sådan anmelder I ulykker nærved-hændelser og erhvervssygdomme til de relevante myndigheder.

 

En række love og regler regulerer sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på anlæg m.v., der anvendes til offshore olie- og gasaktiviteter.

 

Læs om, hvordan du indberetter sikkerheds-og sundhedsproblemer på offshore arbejdwpladser der indvinder olie og/eller gas.

 

Sådan fører Arbejdstilsynet tilsyn med arbejdsmiljøet indenfor offshore olie og gas.