Hvad kan I gøre?

Unge tilpasser sig de normer, der allerede er på arbejdspladsen og gør i vidt omfang ligesom deres erfarne kolleger. Det handler derfor i høj grad om at se på, hvordan man arbejder på hele arbejdspladsen, og ikke kun fokusere på de unge.