Styrk arbejdsmiljøet for seniorer

Ældre arbejdstagere kan være en væsentlig ressource. Sørg for at værdsætte dem og undgå forskelsbehandling, så bliver de sandsynligvis længere på arbejdspladsen.

Der er lang række faktorer, der spiller ind på sandsynligheden for, at seniorarbejdstagere går på førtidspension eller på efterløn, før folkepensionsalderen indtræder.

Selv om et godt arbejdsmiljø utvivlsomt spiller en væsentlig rolle for at kunne fastholde ældre arbejdstagere, eksisterer der kun få undersøgelser, som viser, at konkrete indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet bidrager til, at ældre arbejdstagere bliver længere på arbejdsmarkedet.

Forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA, peger dog på, at der kan være et stort potentiale i at udvikle indsatser, som bekæmper aldersdiskrimination og reducerer de fysiske arbejdskrav.

Man kan samtidig arbejde på at øge de ældre ansattes jobtilfredshed gennem mere indflydelse, udviklingsmuligheder og anerkendelse. I den sammenhæng spiller lederen en vigtig rolle.

Kilde: Notatet ’Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere’ fra NFA er en gennemgang af forskningen på området.

Støtte fra lederen er afgørende

Flere undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem manglende støtte fra nærmeste leder og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet blandt seniorer.

Hvis den nærmeste leder til gengæld udtrykker et ønske om, at den ældre arbejdstager bliver på arbejdspladsen, har det positiv effekt på tilbagetrækningstidspunktet.

Støtte fra ledelsen kan samtidig kombineres med mere indflydelse og muligheder for kompetenceudvikling til de ældre, som undersøgelser har vist, er vigtige faktorer for, om ældre trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet.

Det er ikke undersøgt, om ovennævnte rent faktisk virker på seniorers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, men det beror på et godt kendskab til risikofaktorer for tidlig tilbagetrækning.

Høje fysiske arbejdskrav spiller væsentlig rolle

Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem anstrengende arbejde eller høje fysiske krav i arbejdet og overgang til førtidspension og efterløn.

Ny forskning viser, at blandt ældre (60-64 år), der var gået på efterløn, havde 38 pct. haft fysisk tungt arbejde, mens andelen kun var 21 pct. blandt de ældre, der fortsatte med at arbejde.

Tilsvarende havde ca. 26 pct. af de ældre, der var gået på efterløn, været meget trætte eller helt udmattede efter en arbejdsdag, mens det blot gjaldt for 16 pct. af de ældre, der fortsatte med at arbejde (Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016).

Det peger på, at man som arbejdsplads bør forsøge at omstille de ansatte til mindre fysisk arbejde gennem kompetenceudvikling i takt med, at alderen skrider frem. På den måde kan de ældre indgå i nye roller, der er mindre fysisk krævende.

Videreuddannelse af ældre i Danmark sker dog i begrænset omfang sammenlignet med Sverige, hvor tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet også er senere end i Danmark.

Arbejdsulykker

Mange undersøgelser peger på, at ældre trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet pga. arbejdsulykker. En regressionsanalyse lavet på anmeldte arbejdsulykker i 2010 har vist, at risikoen for, at medarbejderen overgår til førtidspension øges med næsten 3 gange efter en arbejdsulykke.

Det lægger op til, at det kan have effekt på ældre arbejdstageres tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hvis der sker færre arbejdsulykker på de enkelte arbejdspladser.

Kemisk arbejdsmiljø

Selv om mange arbejdstagere er udsat for potentielt helbredsskadende kemiske eksponeringer, er der stort set ikke blevet gennemført undersøgelser af sammenhænge mellem kemisk arbejdsmiljø og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i Danmark.

Man kan dog se en sammenhæng hos kvinder, hvor de, der er udsatte for kemiske produkter som fx rengøringsmiddel, er mere tilbøjelige til at gå på førtidspension. Resultatet kan dog også forklares med, at det typisk er rengøringsassistenter, der er i kontakt med denne type kemiske produkter, og rengøringsbranchen er karakteriseret ved høje fysiske arbejdskrav, som også er en risikofaktor for tidlig tilbagetrækning. Derfor kan man lige nu ikke konkludere, at der er en sammenhæng mellem kemi i arbejdsmiljøet og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.