Hvad kan lederen gøre?

Lederen kan være et vigtigt led i at forebygge sygefravær. Lederens støtte og villighed til at imødekomme den ansatte kan have en god forebyggende effekt.

Lederen spiller en væsentlig rolle i forebyggelsen af sygefravær. Lederens støtte og lydhørhed er forbundet med bedre trivsel på en arbejdsplads, og jo større trivsel, desto færre sygefraværsdage.

En del af lederens rolle er at sikre et miljø, hvor man kan tale om de udfordringer, der måtte være i arbejdsmiljøet. Det er lige fra konflikter mellem ansatte til fysisk arbejde med krav, som overstiger den ansattes ressourcer.

Samtidig er det vigtigt, at lederen støtter de ansattes mulighed for at få indflydelse i arbejdet, og på hvordan og hvornår de enkelte opgaver løftes. Det gælder både for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.


Få styr på samtalekulturen

For at skabe en god kultur omkring sygefravær kan ledelsen tage sygefravær op på et personalemøde med udgangspunkt i spørgsmål som:

  • Hvilke værdier har vi?
  • Hvad er god trivsel?
  • Hvad er vores holdninger til at være syg eller ikke være syg?
  • Er det i orden, at man møder ind og siger: ”Jeg er ikke helt på toppen og vil helst ikke tage telefonen i dag.”

Gode samtaler om kultur og holdninger til sygefravær kan være med til at skabe en fælles forståelse om sygefraværet og gøre, at man tør snakke om, hvad der gør, at man har højt sygefravær. Og samtidig gør det også, at man tør at melde sig syg, når der er virkelig er brug for det.

Man skal altså sørge for at arbejde på at sikre arbejdsmiljøet og forebygge sygefravær løbende og ikke kun sætte ind, når skaden er sket, og sygefraværet er der. Så kan det blive sværere at lave om på tingene og tage de samtaler, der skal til.


4 faldgruber, man skal undgå:

  1. Stræb ikke efter, at arbejdspladsen skal have nul sygedage. Det er vigtigt med realistiske mål for, hvor lavt sygefraværet bør være.
  2. Pas på med kun at fokusere på medarbejdere med særligt højt eller lavt sygefravær. Fokus skal være på hele arbejdspladsen.
  3. Arbejdspladsen bør ikke kun beskæftige sig med sygefravær og arbejdsmiljø, når der er mange sygemeldte. Det er oftest, når det er godt, at det er nemmest at få en god dialog.
  4. Lad være med at gøre sygefravær til noget negativt. Det kan være en belastning, hvis medarbejderne føler, at de ikke må være syge. Tag samtalen om sygefravær og tal fx om, hvad arbejdspladsen gør godt.

Kilde: Merete Labriola, lektor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og DEFACTUM.