Hvad kan arbejdsmiljøorganisationen og arbejdspladsen gøre?

Som organisation og arbejdsmiljørepræsentant skal man sørge for, at fokus i forebyggelsen ikke lander på de enkelte medarbejdere, der har højt sygefravær. I stedet skal man gå mere overordnet til værks.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal hjælpe med at skabe de rette rammer om medarbejderne, så de både trives og tør melde sig syge, når der er behov for det.

Organisationen skal forsøge at skabe klare strukturer, så medarbejderne føler, at de bliver taget alvorligt og er trygge ved, at de kan få tilpasset deres arbejde, så det matcher med deres helbredsforhold.

En vej dertil er gennem øget indflydelse på eget arbejde og en kultur på arbejdspladsen, hvor man tør snakke om tingene.

Det er vigtigt at kulturen og strukturen på arbejdspladsen er sådan, at de ansatte kan tilrettelægge arbejdet, når de har nedsat arbejdsevne.

Fjern fokus fra individet

Nogle virksomheder og kommuner har forsøgt sig med belønninger af ansatte, der har få sygefraværsdage, men det har ikke vist en positiv effekt på sygefraværet hos andre ansatte.

Det har til gengæld mere effekt at arbejde med hele organisationen og det generelle arbejdsmiljø, end hvis man primært fokuserer på de medarbejdere, der er særligt syge eller særligt raske.

Frem trivsel

Som arbejdsgiverskal du forsøge at styrke de ansattes mentale sundhed. Det gør du blandt andet ved at fremme trivslen hos medarbejderne ved at sørge for:

  • At medarbejderne ved, hvad de skal gøre, hvis de oplever arbejdspres og belastende situationer, og at de generelt ved, hvor og hvordan de kan få hjælp.
  • At medarbejderne kan udvikle sig på arbejdspladsen og bruge deres kompetencer.
  • At medarbejderne oplever, at de bidrager til fællesskabet og til de opgaver, der skal løses.
  • At medarbejderne har mulighed for at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer.

Du kan samtidig arbejde på at sikre, at mistrivsel bliver opdaget i tide, så det bliver muligt at gøre en indsats for at stoppe den, før den bliver et problem for den ansattes mentale sundhed.

Læs mere om den gode trivselsproces her

De ansattes indflydelse er vigtig

Tekniske hjælpemidler har en effekt på smerter og skader, hvis de bliver brugt. Undersøgelser har fx vist, at hospitalsansatte halverede deres risiko for akut rygskade ved at bruge hjælpemidler.

Om hjælpemidler så også bliver brugt, afhænger ofte af, om medarbejderne bliver involveret i, hvornår og hvordan de bruges. Forskning viser nemlig, at ergonomiske indsatser, hvor medarbejderne bliver involveret i at udpege risikofaktorer og finde løsninger, har gode resultater.

Har man først fået smerter, kan ergonomiske hjælpemidler spille en vigtig rolle for, at man kan fortsætte i sit job, uden at smerterne forværres. Især hvis ergonomiske løsninger kombineres med fysisk aktivitet, og den ansatte tages med på råd.

Ifølge den nyeste viden er det vigtigt, at:

  • Ergonomiske tiltag ikke står alene
  • De ansatte er med til at beslutte, hvilke ergonomiske tiltag der indføres
  • Den enkelte ansatte er tilfreds med den måde, hans eller hendes arbejdsplads er indrettet på og den måde, arbejdet er tilrettelagt på.

Læs mere om indsatser i det fysiske arbejdsmiljø