Vold via digitale medier

Psykisk vold og trusler om vold kan også udøves via sms, e-mail og hjemmesider.

Digitale medier medier som sms, e-mail og hjemmesider kan også anvendes til at udøve psykisk vold. Det står i Arbejdstilsynets vejledning ”Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse”, AT-vejledning D.4.3.3.

Psykisk vold via elektroniske medier benytter sig af de samme mekanismer som andre former for psykisk vold. Den påvirker ofrets selvfølelse og skaber angst og uro. Den elektroniske, psykiske vold kan virke stærkere – ikke mindst, hvis den er anonym, som mediet giver mulighed for.

Arbejdspladserne bør derfor have den elektroniske, psykiske vold som et fokusområde i retningslinjer og handleplaner for forebyggelse af vold.

Socialt Udviklingscenter SUS har udgivet et temahæfte om psykisk vold og trusler i 2007.

Psykisk@vold i cyberspace

Kilde: Temahæftet "Psykisk vold og trusler", Socialt Udviklingscenter SUS, Vold som udtryksform, 2007

Gode råd, hvis du hænges ud i medierne

Dansk Socialrådgiverforening har samlet en række gode råd til deres medlemmer og arbejdspladser, der oplever at blive hængt ud i medierne.

Læs mere på Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside

Pjece: Sociale netværk og internettet

Datatilsynet har udarbejdet pjecen ’Sociale netværk og internettet - Hvad skal du være opmærksom på?’ Pjecen beskriver, hvad borgerne efter persondataloven skal være opmærksomme på, når de offentliggør oplysninger på internettet. Pjecen er introduktion til, hvad man kan og ikke kan offentliggøre om andre personer i sociale netværk, chatfora mv.

Hent pjecen på Datatilsynets hjemmeside