Tak fordi du testede din viden om vold og trusler

Herunder kan du gense spørgsmålene og de rigtige svar.

1. Er der gennem de seneste år blevet flere eller færre, der oplyser, at de har været udsat for vold på deres arbejdsplads?

a) Flere
b) Færre
c) Det samme

Rigtigt svar: a

Uddybning: Ifølge undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018” fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er oplevelsen af vold på arbejdspladsen steget fra 3,3 pct. i 2005 til 5,8 pct. i 2018.

Læs mere om hvem og hvor mange, der bliver udsat for vold

2. Har offentlige arbejdspladser pligt til at have retningslinjer for indsatsen mod vold og trusler?

a) Ja
b) Nej
c) Det må de selv bestemme

Rigtigt svar: a

Uddybning: Siden 2010 har offentlige arbejdspladser været forpligtet til at have retningslinjer for indsatsen mod vold (og mobning og chikane) i forbindelse med arbejdets udførelse.

Læs mere om retningslinjer for indsatsen mod vold

3. Hvem har opgaver med at sørge for, at sikkerheden på arbejdspladsen er i orden?

a) Arbejdstilsynet
b) Ledelsen
c) Hele arbejdspladsen, dvs. den enkelte medarbejder, gruppen, ledelsen og organisationen

Rigtigt svar: c

Uddybning: Arbejdsgiveren, fx kommunen, har det formelle ansvar for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Men alle på arbejdspladsen har opgaver i arbejdet med at forebygge og håndtere vold.

Læs mere om det fælles ansvar

4. Hvordan forebygger man bedst vold på arbejdspladsen?

a) Ved at arbejdspladsen kun ansætter robuste og fysisk stærke medarbejdere
b) Ved at have uniformerede vagter med våben
c) Ved at have flere forebyggende tiltag, fx træning af medarbejdere og hensigtsmæssig indretning

Rigtigt svar: c

Uddybning: I arbejdet med at forebygge vold på arbejdspladsen opnås den bedste effekt, når der sættes ind med flere tiltag på én gang.

Læs mere om, hvordan I kan forebygge vold

5. Er det bestemte persontyper, der bliver udsat for vold på arbejdspladsen?

a) Nej, det kan ske for alle
b) Ja, det er oftest de stille og indadvendte
c) Ja, det er oftest de udadvendte

Rigtigt svar: a

Uddybning: Personligheden har ikke betydning for, om man bliver udsat for vold på sin arbejdsplads. Det er snarere personens adfærd og den tilgang, han eller hun har over for borgeren, der er afgørende.

Se videoen ”Hvem bliver udsat for vold?”

6. Hvad kan man gøre for at undgå, at en konflikt med en borger udvikler sig til vold?

a) Råbe højt til vedkommende, at han/hun skal tage det roligt
b) Forsøge at trappe konflikten ned ved hjælp af kommunikation og faglige kompetencer
c) Ringe til politiet

Rigtigt svar: b

Uddybning: Hvis en konflikt er ved at trappe op bør man undgå at blive grebet af aggressionen og dermed selv medvirke til optrapningen. Man bør derimod ved hjælp af kommunikation og faglighed forsøge at trappe konflikten ned, så situationen ikke eskalerer yderligere.

Se videoen ”Håndtering af vold”

7. Hvad er godt at gøre, hvis man vil hjælpe en kollega, der lige har været udsat for vold?

a) Fortælle om sine egne erfaringer
b) Lytte tålmodigt og nærværende til kollegaen
c) Sige ”pyt” og ”godt det ikke gik værre”.

Rigtigt svar: b

Uddybning: Psykisk førstehjælp, hvor man lytter til den voldsramte kollega, er det første skridt i bearbejdningen af voldsepisoden. Det kan hjælpe kollegaen til at bevare sin faglighed og selvværd.

Læs mere om psykisk førstehjælp

8. Hvad bør arbejdspladsen gøre, hvis der sker en voldsepisode?

a) Alle bør glemme episoden så hurtigt som muligt
b) Sørge for at episoden bliver registreret
c) Registrere episoden, hvis den giver sygefravær

Rigtigt svar: b

Uddybning: Arbejdspladsen er bedre rustet til at forebygge vold, hvis de voldelige episoder bliver registreret og undersøgt. Det kan hjælpe arbejdspladsen til at indkredse voldens omfang, alvorlighed og karakter og til at vurdere, i hvilke situationer der er risiko for vold.

Læs mere om anmeldelse af voldsepisoder