Social støtte til håndtering af vold

Kolleger og ledelse kan have stor betydning, når en medarbejder har været udsat for vold på arbejdspladsen.

Medarbejdere, der er udsat for vold på arbejdspladsen, kan opleve alvorlige konsekvenser. Men social støtte fra leder og kolleger kan være med til at forebygge de negative konsekvenser.

Forskningen tyder på, at social støtte – altså muligheden for at tale overfaldet igennem med en leder eller en kollega – kan reducere effekten af de symptomer, der kan opstå efter en voldelig hændelse på arbejdspladsen.

Undersøgelser om håndtering af vold

  • En canadisk undersøgelse viste, at når kolleger og ledere gav social støtte til en kollega, der havde været udsat for vold, så blev de negative konsekvenser i forhold til psykiske symptomer, fysiske symptomer og engagement i arbejdet reduceret.
    Kilde: Schat og Kelloway, 2003
  • En engelsk undersøgelse blandt bartendere viste, at social støtte fra kolleger og ledelse reducerede risikoen for et faldende engagement i arbejdet. Samtidig reducerede den sociale støtte frygten for et nyt overfald.

Kilde: Leather et al, 1998

Kilde: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012 (pdf)