Hvorfor opstår vold på arbejdspladsen?

Jobgrupper, der arbejder med andre mennesker, er oftere udsat for vold og trusler end andre jobgrupper. Og visse i arbejdsfunktioner er der større risiko for vold end i andre.

Risikoen for at blive udsat for vold i forbindelse med arbejdet hænger som regel sammen med den arbejdsfunktion, man har.

Der er 3 typer arbejdsfunktioner, der er særligt udsatte:

1) Medarbejdere, der udfører en kontrol- eller magtfunktion, fx ved at arbejde i:

  • politiet
  • fængsler
  • skoler
  • offentlig administration 

2) Medarbejdere, der kommer i kontakt med potentielt udadreagerende personer, fx ved at arbejde i:

  • botilbud for psykisk udviklingshæmmede eller demente
  • psykiatriske afdelinger
  • skadestuer
  • socialforvaltninger

3) Medarbejdere, der administrerer eftertragtede værdier, fx penge eller medicin.

Kilde: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012.

Årsager til vold

Ofte er der tale om erhverv, hvor medarbejdere er ansat til at drage omsorg for, servicere eller hjælpe de klienter eller kunder, der udøver volden. Der kan være en voldsrisiko, når medarbejdere bliver nødt til at nægte klienter eller kunder noget, de gerne vil have, eller hvor der stilles krav om en bestemt adfærd hos klienter eller kunder, som de ikke kan acceptere eller magte.

Voldelig adfærd kan være udtryk for, at klienter eller kunder ikke føler sig forstået, oplever manglende respekt eller omsorg eller føler sig presset. Voldssituationer kan også opstå, når klienter eller kunder er påvirket af alkohol, medicin eller andre stoffer. Ofte er voldsepisoder ikke planlagt.

Læs mere i voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse' At-vejledning D. 4.3