Aftaler om vold på offentlige arbejdspladser

Siden 2010 har alle offentlige arbejdspladser i kommuner og regioner været forpligtet til at have retningslinjer for indsatsen mod vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

Arbejdsgiveren har efter arbejdsmiljøloven pligt til at beskytte medarbejderne mod vold, mobning og chikane.

Aftale supplerer loven

I 2008 blev der i forbindelse med overenskomstfornyelsen på det offentlige område i kommuner og regioner indgået en aftale om vold, mobning og chikane som en del af en større aftale om trivsel og sundhed.

Aftalen supplerer arbejdsmiljøloven og skal desuden øge opmærksomhed og viden blandt arbejdsgivere og medarbejdere om vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Retningslinjer for indsats er en pligt

Aftalen fastslår, at medarbejdere og ledelse sammen skal aftale retningslinjer for arbejdspladsens identificering, forebyggelse og håndtering af vold i tilknytning til arbejdet.

Med aftalen bygges EU-aftalen om vold og chikane fra 2007 ind i det danske MED-system.

Retningslinjerne formuleres af Hoved-MED-udvalgene

Hoved-MED-udvalgene (eller SU) i kommuner og regioner skal formulere og godkende retningslinjer for arbejdet med at forebygge og håndtere vold.

1. april 2010 var deadline for vedtagelse af retningslinjerne.

Læs om indsatser mod vold, mobning og chikane i det offentlige på vpt.dk

Læs om og download aftalen om trivsel og sundhed på kommunale arbejdspladser (pdf)

Læs om og download aftalen trivsel og sundhed på regionale arbejdspladser (pdf)

Parternes Uddannelsestilbud (PUF) har udviklet uddannelsesdage om vold og trusler for MED-udvalg på jobcentre og socialpædagogiske arbejdspladser.

Læs mere om uddannelsestilbuddene