Trivsel: Hvad kan I gøre?

Lav en måling af trivslen på arbejdspladsen, og følg op på målingen, så ambitionerne bliver efterfulgt af handling.