Hvordan kan du selv bidrage til trivslen?

Det er individuelt, hvad der skal til, for at vi oplever trivsel. Derfor skal du fortælle om dine behov og gøre opmærksom på, hvornår du føler dig presset.

Trivsel er overskud

Trivsel indebærer bl.a. en følelse af at være i overskud både fysisk og mentalt.

Du kan selv bidrage til trivsel på din arbejdsplads ved at:

  • Være opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i dit arbejde og dine egne ressourcer og forventninger.
  • Lære dine egne faresignaler i forhold til stress at kende og holde øje med, om de står på i længere tid ad gangen.
  • Sørge for at koble af og være fysisk aktiv.
  • Være en god kollega, der spørger og lytter til andre.
  • Tale med andre om det, der stresser dig.
  • Lær de almindelige symptomer på stress at kende, så du kan spotte dem hos andre.

Fortæl din nærmeste leder om dine behov

Det er en god idé at tale med nærmeste leder om egne behov, kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdet, fx til den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Der er stor forskel på den enkeltes behov og på, hvad der skal til, for at man oplever trivsel på arbejdet. Derfor har din nærmeste leder brug for at kende dine behov, så hun kan tage individuelle hensyn.

Støt op om trivselsfremmende initiativer

For at få et positivt udbytte af de tiltag, arbejdspladsen sætter i værk, er det vigtigt, at du støtter op om initiativerne og gør en indsats for at få et brugbart resultat. Det kan fx være trivselsundersøgelser og det efterfølgende arbejde med at udvikle og implementere handlingsplaner.