Hvad kan gruppen gøre for bedre trivsel?

Arbejdspladsens sociale liv udspiller sig oftest i gruppen, teamet eller afdelingen. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på gruppens trivsel.

Gode sociale relationer er vigtige

Trivsel og samarbejde på arbejdspladsen er for langt de fleste knyttet til oplevelsen af gode sociale relationer til de andre i gruppen, teamet eller afdelingen.

I gruppen kan I sammen bidrage til trivsel ved at:

 • Opbygge gode sociale relationer i gruppen.

 • Være opmærksomme på at holde en god omgangstone – også i pressede situationer.

 • Holde øje med, om nogen mistrives.

 • Planlægge arbejdet godt og orientere hinanden, så alle oplever forudsigelighed, fremdrift og positive forventninger til opgaverne.

 • Sørge for at afklare roller og ansvar indbyrdes i gruppen.

 • Tilpasse løbende, hvordan I organiserer jeres arbejde, så I trives bedst mulig.

 • Modtage nye kolleger i gruppen på en imødekommende måde.

 • Støtte aktivt op om de initiativer, der sættes i gang på arbejdspladsen, fx trivselsmålinger og efterfølgende dialog og handlingsplaner.

Læs også: Brug dialogmetoder til at skabe rammer for samtalen om trivsel

Brug GRUS-samtalen til jeres trivsel

Gruppeudviklingssamtaler (GRUS) er et godt redskab til at varetage trivslen og samarbejdet i gruppen. I skal holde møderne regelmæssigt med deltagelse af jeres leder.

Emner til GRUS-samtalen

 • Nødvendige informationer: Hvordan får I de informationer, I har behov for?

 • Ressourcer: Hvad er de ressourcemæssige rammer for jeres arbejdsopgaver?

 • Kompetencer: Hvilke kompetencer får I brug for i fremtiden? Og hvordan får I opbygget disse kompetencer?

 • Nye medlemmer: Hvordan modtager I nye medlemmer?

 • Konflikter: Hvordan kan I konstruktivt løse konflikter?

Når gruppen forandres

Grupper forandrer sig. Nogle får nyt arbejde, andre går på barsel eller ophører helt med at arbejde, osv. Et nyt medlem i et veletableret team kan betyde, at relationerne i teamet forrykker sig.

Det samme kan ske, hvis et medlem tilegner sig nye kompetencer og dermed får en ny rolle i samarbejdet.

Derfor kan det være en god idé, at I regelmæssigt reflekterer over, om den måde, I arbejder på, giver den bedst mulige trivsel.