Se svarene på stress-quizzen

Herunder kan du gense spørgsmålene og finde de rigtige svar.

1 Er stress altid usundt?

a. Ja, stress er altid usundt og bør undgås.

b. Nej, kortvarig stress er en sund reaktion.

c. Nej, stress er uskadeligt – både den kortvarige og den langvarige.

Uddybning af korrekt svar, b: Stress kan være usundt, hvis det står på i længere tid, men kortvarig stress er en sund og normal reaktion.

Læs mere om kortvarig og langvarig stress

2 Hvad er formålet med kortvarig stress?

a. Kortvarig stress har ikke noget formål. Det er ubehageligt, men går hurtigt over.

b. Formålet med kortvarig stress er, at det forhindrer os i at falde i søvn, hvis vi keder os på jobbet.

c. Kortvarig stress kan være ubehageligt, men det er kroppens nødvendige alarmberedskab.

Uddybning af korrekt svar, c: Kortvarig stress kan være ubehageligt, men det er et nødvendigt alarmberedskab, som skal skærpe vores sanser og sætte os i stand til at handle hurtigt, hvis vi eksempelvis oplever noget uventet.

3 Er stress en sygdom?

a. Nej, stress er ikke en sygdom, men langvarig stress kan dog føre til sygdom.

b. Ja, stress er en sygdom ligesom depression eller diabetes.

c. Nej, stress er ikke en sygdom og kan heller ikke føre til sygdomme.

Uddybning af korrekt svar, a: Nej, stress er ikke en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme som fx depression og hjertekarsygdomme.

Læs mere om, hvornår stress er skadelig 

4 Kan man få ondt i maven af stress?

a. Nej, smerter i maven har ikke noget med stress at gøre.

b. Ja, ondt i maven kan være et af mange symptomer på stress.

c. Ja, smerterne skyldes næsten altid et mavesår udløst af stress og skal behandles med medicin.

Uddybning af korrekt svar, b: Ondt i maven kan være et af mange symptomer på stress – ligesom indre uro, søvnbesvær, appetitløshed og hjertebanken. Symptomerne går som regel over igen, hvis situationen håndteres, og stressniveauet falder.

Læs mere om symptomerne på stress 

5 Hvordan håndterer man det, hvis man oplever at føle sig stresset på arbejdet?

a. Man håndterer bedst sin stress ved coping, som betyder, at man får skabt positive forventninger til, at man kan klare situationen eller opgaven godt.

b. Man håndterer bedst sin stress ved at få færre opgaver, så man aldrig har travlt.

c. Man håndterer bedst sin stress ved at blive så dygtig, at alle opgaverne føles nemme.

Uddybning af korrekt svar, a: Man håndterer stress ved coping, som betyder, at man får skabt positive forventninger til, at man kan klare situationen godt. Dette kan man gøre ved enten at få justeret på selve situationen (fx en opgave på arbejdet) – eller på sin opfattelse af situationen. Der vil ofte være tale om en kombination.

Læs mere om håndtering af stress

6 Bliver man mindre stresset, hvis man får støtte af sine kolleger og chef?

a. Ja, social støtte fra kolleger og leder kan beskytte mod skadelig stress.

b. Nej,. Hhvis man er på vej til at blive stresset, gør støtte fra kollegerne hverken fra eller til.

c. Nej, tvært imod. Man har bedst af at klare tingene alene.

Uddybning af rigtigt svar, a: Social støtte fra kolleger og leder kan beskytte mod skadelig stress. Andre beskyttende faktorer er følelsen af kontrol, oplevelsen af, at tingene går i den rigtige retning, samt at ens arbejde er nogenlunde forudsigeligt.

Læs mere om håndtering af stress 

7 Bliver alle mennesker stressede af de samme ting?

a. Ja, det er bestemte forhold i omgivelserne, der virker ens på alle, som fører til stress.

b. Nej, mennesker er forskellige, og derfor er det også forskelligt, hvordan og hvornår man vil opleve stress.

c. Nej, det er ens eget valg, om man vil lade sig stresse eller ej.

Uddybning af korrekt svar, b: Mennesker er forskellige, og derfor er det også forskelligt, hvordan og hvornår man vil opleve stress. Faktorer i omgivelserne kan være stressfremmende, men personens erfaringer og måde at forholde sig til faktorerne på medvirker til, om de fører til stress.

Læs mere om årsagerne til stress 

8 Hvem kan gøre noget for at forebygge skadelig stress på arbejdspladsen?

a. Det kan kun lederen.

b. Det kan kun hver enkelt medarbejder.

c. Det kan både den enkelte medarbejder, arbejdsgruppen, lederen og hele organisationen.

Uddybning af korrekt svar, c: Både den enkelte medarbejder, arbejdsgruppen, lederen og organisationen (det er bl.a. arbejdsmiljøorganisationen) kan gøre noget for at forebygge skadelig stress på arbejdspladsen. Alle fire niveauer skal være med, hvis indsatsen skal nytte, men det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere om, hvordan I kan forebygge og håndtere stress

NB: Dette er ikke en videnskabelig test. Testen kan kun give et fingerpeg om, hvor meget du ved om stress.