Skifteholdarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider er en stressfaktor

Dårligt tilrettelagt skiftarbejde kan give unødig træthed og øge risikoen for ulykker.

Arbejde på skiftehold eller på forskudte arbejdstider (dvs. uden for tidsrummet kl. 6-18) er faktorer, der øger risikoen for stress.

Denne form for arbejde påvirker bl.a. kroppens naturlige døgnrytme og søvnen negativt. Desuden begrænses medarbejdere med denne form for arbejde ofte i det sociale liv uden for arbejdet. Skifteholdsarbejde eller arbejde på forskudte arbejdstider samles ofte under betegnelsen skiftearbejde, og det er et grundvilkår i mange brancher.

Dårligt tilrettelagt skiftarbejde kan give unødig træthed og øge risikoen for ulykker.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

For at modvirke fysiske og psykiske skadevirkninger af skiftarbejde har det især vist sig at være gavnligt, at skiftene roterer hurtigt og med uret, dvs. at medarbejderne møder senere på de efterfølgende skift.

Der bør være så få nattevagter som muligt, herunder så få nattevagter i træk som muligt. Og efter hver periode med natarbejde bør den efterfølgende friperiode være lang nok til, at en eventuel søvnmangel kan indhentes. Dobbeltvagter og lange vagter bør undgås.

Inden for disse overordnede retningslinjer kan det forebygge stress at give medarbejderne indflydelse på planlægningen af skiftene. Ved natarbejde bør medarbejderen have mulighed for afveksling og korte hvilepauser. For at øge mulighederne for socialt liv uden for arbejdet bør morgenarbejde ikke starte før kl. 6, muligheden for friweekender bør sikres, og skiftene bør planlægges i god tid i forvejen, så medarbejderen kender arbejdsskemaet et stykke ud i fremtiden.

Der bør informeres om eventuelle ændringer i god tid, og ændringer i vagtplaner bør begrænses mest muligt.

Arbejdet uden for normal arbejdstid vil blive oplevet som mindre belastende, hvis medarbejderen selv har valgt det. For nogen kan forskudte arbejdstider være et tilvalg, fordi det passer bedre ind i deres øvrige liv. Man ved dog endnu ikke, om en positiv oplevelse af skiftarbejdet reducerer belastningen og risikoen.