Manglende mening i arbejdet er en stressfaktor

Der er sammenhæng mellem oplevelsen af manglende mening og sygefravær, stress og udbrændthed.

Mening i arbejdet handler bl.a. om at kunne se, hvordan de enkelte arbejdsopgaver bidrager til arbejdspladsens samlede produkt/serviceydelse og værdien af dette for fx kunder eller borgere. Mening i arbejdet er tæt knyttet til motivation i arbejdet. Oplevelsen af meningsløshed vil ofte få den enkelte medarbejder til at fokusere på problemer og på at se kravene i arbejdet som belastninger frem for som udfordringer.

Manglende mening i arbejdet kan mindske oplevelsen af sammenhæng og kvalitet i arbejdet, og det kan gøre medarbejdernes motivation og tilfredshed med arbejdet mindre. Der er sammenhæng mellem oplevelsen af manglende mening og sygefravær, stress og udbrændthed.

Sådan arbejder I med at løse problemerne:

Der er en række muligheder for helt eller delvist at mindske følelsen af meningsløshed. Mulighederne kan bl.a. findes på følgende områder:

  • Dialog om arbejdets betydning for arbejdspladsen og samfundet.
  • Variation i typen af arbejdsopgaver.

Indflydelse på eget arbejde.

Støtte og feedback fra kollegaer og ledelse

Tilpasning af kravene til den enkelte medarbejders forudsætninger.

Belønning for veludført arbejde.

Information om vigtige ændringer og planer.

Bedre udviklingsmuligheder.