Risikofaktorer i arbejdet, der kan udløse stress

Der er mange grunde til, at man kan få stress. Nogle af dem hænger sammen med arbejdet.

Når Arbejdstilsynet er på kontrolbesøg, er der mange faktorer i arbejdsmiljøet, det holder øje med. Der er bl.a. en række risikofaktorer i arbejdet, der kan udløse stress. Læs mere om de enkelte faktorer, hvorfor det er et problem for arbejdsmiljøet, og hvad I kan gøre ved det på arbejdspladsen:

Stor arbejdsmængde og tidspres

Høje følelsesmæssige krav

Skifteholdsarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

Høje krav til opmærksomhed og koncentration

Jobusikkerhed

Konflikter i arbejdet

Manglende belønning og anerkendelse

Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer

Manglende udviklingsmuligheder

Modstridende eller uklare krav i arbejdet

Ringe indflydelse på eget arbejde

Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte og feedback

Manglende mening i arbejdet