Måder at forstå stress på

Forskningen inden for arbejdsrelateret stress har gennem tiden udviklet sig i forskellige retninger. Nogle teorier ser på de ydre faktorer på en arbejdsplads, der kan udløse stress hos medarbejderne. Andre teorier fokuserer på, hvordan medarbejderne opfatter de stressudløsende faktorer.

Mange teorier og modeller har det samme udgangspunkt: At stress opstår på grund af ubalancer mellem forskellige forhold på arbejdet og de muligheder, man som medarbejder har for at håndtere disse forhold. Disse ubalancer kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads. Modellerne afviger bl.a. fra hinanden i forhold til hvilken vægt, der lægges på individets rolle.

En af de første – og stadig meget brugte – modeller for denne ubalance er ’krav-kontrol’-modellen:

I krav-kontrol-modellen tages individets rolle ikke i betragtning, der tages kun højde for de ydre forhold. Men der er også udviklet andre ubalance-modeller, som i højere grad inddrager individets rolle. En af dem er anstrengelses-belønningsmodellen.


Grafik: Vedvarende "ubalancer"

Tilsammen dækker de nævnte modeller nogle vigtige pointer om arbejdsrelateret stress:

  • For det første, at jobrelateret stress kan opstå, når der er væsentlige ubalancer mellem belastninger og ressourcer.
  • For andet, at der kan være mange forskellige ubalancer i forskellige jobs.
  • For det tredje, at der kan være store individuelle forskelle på, hvordan vi fortolker de forskellige belastninger og ressourcer. Det betyder fx, at det, der stresser dig, ikke nødvendigvis er det samme, som stresser din kollega.

Forventninger er afgørende

En model, der forsøger at forklare, hvad der stresser vores hjerner, er den såkaldte CATS-model. Den viser, at når hjernen bearbejder en påvirkning, trækker den på tidligere erfaringer med lignende påvirkninger.

De tidligere erfaringer er afgørende for, om man får negative eller positive forventninger til udfaldet af den udfordring, man står over for. Dvs. står vi med en opgave, vi tidligere har knækket nakken på, får vi negative forventninger til, om vi kan løse en lignende opgave en anden gang. Og det er de negative forventninger, der udløser stress.