Sådan håndterer I stress på arbejdspladsen

En tro på at man er i stand til at klare udfordringerne er vigtig for at kunne håndtere stress. Denne metode til stresshåndtering hedder coping.

Coping bliver ofte brugt til at beskrive de handlinger og strategier, en person anvender for at takle sin stress. Men ifølge stress-teorien CATS er der kun tale om coping, hvis personen tror på, at handlingen vil virke.

Stresshåndtering handler kort fortalt om at skabe positive forventninger til, at en situation vil gå godt, eller at man vil kunne klare det, selvom den går skidt.

Læs mere om CATS-teorien

Hjælp hinanden

Vi kan ikke altid på egen hånd finde frem til de positive forventninger, der giver os troen på, at det nok skal gå. Mennesker har forskellige forudsætninger for at takle stress. Copingen afhænger bl.a. af, hvordan den enkelte er som person, og hvilke erfaringer han eller hun har gjort sig tidligere.

Derfor er det vigtigt, at man på arbejdspladsen er bevidst om den enkeltes evne til at cope, og at man hjælper hinanden med stresshåndteringen.

Derfor er et væsentligt element i coping, at den enkelte får støtte fra omgivelserne. Få gode råd nedenfor til, hvordan I kan hjælpe hinanden med at håndtere stress.

Sådan håndterer I stress:

Som medarbejder:

Du skal være opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i arbejdet og dine egne ressourcer og kompetencer, for at du kan have positive forventninger til dine arbejdsopgaver,. Som led i copingen kan du i hverdagen sørge for at afstemme forventningerne til opgaverne med din chef, så du er klar over, hvornår du har løst en opgave tilfredsstillende. Du skal desuden være opmærksom på symptomer på stress – det kan fx være søvnmangel eller hjertebanken – særligt hvis de viser sig i længere tid af gangen. I fritiden kan du også håndtere din stress ved at sørge for dels at være fysisk aktiv, dels at få tilstrækkelig søvn og hvile.

Lær symptomerne på stress at kende

Som kollega:

Som kolleger kan I hjælpe de positive forventninger på vej ved at tale sammen om det, der stresser jer i hverdagen, og hvad I kan gøre for at hjælpe og støtte hinanden. Hold øje med hinanden – og reager, hvis en kollega mistrives eller virker stresset. Derudover er det vigtigt, at I planlægger arbejdet godt og orienterer hinanden, så alle oplever forudsigelighed og fremdrift i arbejdet. Hvis I er i tvivl om roller og ansvar, skal I sørge for at få det afklaret med jeres nærmeste leder. Første skridt til at cope med stressen på arbejdet er, at alle på arbejdspladsen er indstillet på at have en ærlig dialog med hinanden.

Sådan kommer I i gang med en ærlig dialog om stress 

Som leder:

Som leder skal du være opmærksom på, at alle medarbejdere er forskellige og har forskellige stresstærskler i forskellige situationer. Derfor bør du gøre en indsats for at lære den enkelte medarbejders ressourcer og behov at kende og tilpasse udfordringerne derefter. Det er vigtigt, at du kommunikerer tydeligt, så dine medarbejdere har klare mål at rette sig efter. Ligeså er det vigtigt, at du giver anerkendende feedback, når en medarbejder løser en opgave tilfredsstillende.

Fokus på det individuelle

I Haderslev Borgerservice tør medarbejderne sige, hvad de er gode og knap så gode til. Se, hvordan de bruger denne viden til at skabe mindre stress.