Rådgivning om stress

Her kan du søge rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at takle et konkret problem med stress.

Arbejdspladsen: Tal med kolleger, ledelse eller arbejdsmiljørepræsentanten om problemet, så I kan forsøge at løse det i fællesskab.

Fagforening: Hvis du er medlem af en fagforening, kan du søge rådgivning hos dem.

Egen læge: Din læge kan henvise dig til fx en psykolog eller en arbejdsmedicinsk klinik, hvis lægen skønner, at det er det, du har behov for.

Andre tilbud: Nogle gange findes der frivillige eller offentlige tilbud, som du selv kan finde ved enten at søge på nettet, kigge i lokalavisen eller spørge kommunen.