IGLO-stafetten: Et spil om stress

Tag hånd om stress i fællesskab: IGLO-stafetten er et spil, der hjælper jer med at finde løsninger på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.

Peg på udfordringerne, og find løsningerne:

Individer, grupper, ledere og organisationen (IGLO) har alle en rolle at spille i håndteringen af stress.

IGLO-stafetten er et spil, der sætter jer i gang med at finde løsninger på individ-, gruppe, ledelses- og organisationsniveau.

I spillet sidder to grupper over for hinanden og skiftes til at pege på udfordringer, tale om årsagerne og pege på mulige løsninger.

IGLO-stafetten er et dialogspil for 6-8 personer og tager ca. en time at spille.