Viden om social kapital

Social kapital handler om værdien af samarbejdsrelationerne på arbejdspladsen. Den bliver dannet på alle arbejdspladser mellem kolleger, teams, på tværs i organisationen og mellem medarbejdere og ledelsen.