Social kapital: Hvad kan I gøre?

Hvis I vil styrke arbejdspladsens sociale kapital, skal I have fokus på samarbejdsrelationerne. Både blandt kollegerne i de enkelte teams, på tværs af teams og mellem medarbejdere og ledelse på arbejdspladsen.