Arbejdsgiveren har et ansvar for at forebygge seksuel chikane

Arbejdsmiljøloven slår fast, at arbejdsgiveren har et ansvar for at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og for at håndtere det rettidigt, hvis det alligevel opstår.

Arbejdsgiver bør løbende undersøge og holde øje med, om der er problemer med seksuel chikane på arbejdspladsen. Det kan blandt andet gøres i forbindelse med arbejdspladsvurderinger (APV) og trivselsmålinger i virksomheden.

Det er vigtigt, at arbejdsgiver og herunder arbejdsmiljøorganisationen sikrer, at:

  • Ledelsen sender et klart signal om, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt.
  • De retningslinjer, som virksomheden har – som en del af sin forebyggelse af seksuel chikane følges og tages op.
  • Medarbejdere og ledelse drøfter konkrete foranstaltninger til at forebygge og håndtere problemet, hvis det opstår.
  • Det er nemt at sige fra. Vær opmærksomme på og tal om, hvordan man kan sige fra, hvis ens egne eller ens kollegas grænser bliver overskredet.
  • Seksuel chikane aldrig bliver den enkeltes ansvar, men tages hånd om i fællesskab.
  • De løbende trivselsmålinger bruges til at holde øje med, om der forekommer seksuel chikane på arbejdspladsen

Hvad siger Arbejdstilsynet om seksuel chikane:

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at medarbejderne ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø, herunder uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane.

Arbejdstilsynet har mulighed for at træffe afgørelser om seksuel chikane fra andre medarbejdere eller leder, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. Denne definition fremgår af At-vejledning 4.3.1 Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Seksuel chikane fra borgere, patienter, klienter, elever m.v. dækkes af At-vejledningen om vold.