Offentlige arbejdspladser mod mobning

Arbejdsmarkedets parter på det offentlige område er forpligtet til at gøre en indsats mod mobning på arbejdspladserne. Indsatsen skal give arbejdsgivere og medarbejdere viden om mobning og øge deres opmærksomhed på, at mobning kan opstå.

Indsats mod mobning

Arbejdsmarkedets parter på det offentlige område har forpligtet hinanden til at gøre en indsats mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Aftalen bygger på en europæisk rammeaftale om mobning og vold på arbejdspladsen.

Parterne bag aftalen fastslår som udgangspunkt, at gensidig respekt blandt kolleger på alle niveauer på arbejdspladsen er et af de vigtigste kendetegn ved en succesfuld organisation, og at vold, mobning og chikane derfor er uacceptabelt.

Øge viden og fastlægge retningslinjer

Formålet med aftalen om at sætte ind mod mobning er at øge opmærksomhed og viden blandt arbejdsgivere og medarbejdere for på den måde at reducere risikoen for vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Kommunernes og regionernes MED-udvalg skal fastlægge og overvåge retningslinjer på området for at sikre, at de er effektive.

Procedure for konkrete sager om mobning

Aftalen beskriver desuden en række principper for en procedure for, hvordan konkrete sager om mobning skal håndteres.

Principperne for håndtering af mobning er bl.a. at:

  • Beskytte de involveredes værdighed og privatliv
  • Underbygge klager med udførlige oplysninger
  • Behandle dem konkret og med det samme
  • Give alle involverede ret til en saglig og fair behandling.