Mobning rammer bredt

Mobning rammer bredt på de danske arbejdspladser. Og de nyeste tal fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ (AH-2018) tyder på, at mobning er et stigende problem. De fleste, som er udsat for mobning, mobbes af deres kolleger.

Alle kan rammes

Mobning rammer bredt på alle typer af arbejdspladser og i alle jobgrupper. Hvor mange, der faktisk oplever mobning på arbejdspladsen, er dog usikkert. Det hænger sammen med, at mobning er svær at måle.

Mobning foregår mellem mennesker og involverer både dem, der mobbes, dem der mobber, og dem der er vidner til mobning. Der er tale om en kompleks social proces, som gør det svært at måle, hvor mange der faktisk er udsat for mobning. Desuden spiller kulturelle og organisatoriske forskelle ind på opfattelsen af mobning.

Flere føler sig mobbede

Den seneste AH-undersøgelse af mobning fra 2018 viser, at 10,7 pct. af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. Tallet er steget siden 2005, hvor 10 pct. havde følt sig udsat for mobning inden for et år.

Hvorfor tallet er steget vides ikke med sikkerhed. Det er usikkert, om stigningen alene kan forklares med, at flere mobbes, eller om noget af stigningen skyldes, at der er kommet større bevidsthed om mobning på de danske arbejdspladser.

Kilde: ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hvem oplever mest mobning?

Mobning kan ramme alle arbejdspladser og brancher. Men ifølge AH-2018-undersøgelsen er der mest mobning blandt ansatte i:

  • slagterier
  • døgn- og hjemmepleje
  • vand, kloak og affald
  • anlægsarbejde
  • religiøse institutioner og begravelse
  • hotel og camping
  • transport af passagerer
  • transport af gods

En undersøgelse blandt ansatte i plejesektoren viser, at ansatte med ikke-vestlig baggrund har en højere risiko for at blive mobbet af kollegerne det første år, de er ansat, end nyansatte med vestlig baggrund.

Undersøgelsen tyder på, at det er dem, der skiller sig mest ud fra gruppen af kolleger, der har størst risiko for at blive mobbet.

Arbejdspladser domineret af ét køn har mere mobning

Både mænd og kvinder i alle aldre er udsat for mobning på arbejdspladsen. Men flere undersøgelser viser, at der er mere mobning på arbejdspladser, der domineres af det ene køn, end på arbejdspladser hvor kønsfordelingen er mere lige.

Kilde: Temaets videngrundlag

Kolleger og ledere mobber mest

Af de 11,8 pct., der i undersøgelsen fra 2016 har følt sig mobbet i løbet af det seneste år, oplever 67 pct., at de bliver mobbet af deres kolleger.

36,8 pct. oplever sig mobbet af deres leder, og 13 pct. oplever mobning fra patienter, klienter eller elever.

27,6 pct. er vidner til mobning

I undersøgelsen fra 2018 svarer knap en tredjedel af alle - 24,2 pct. - at de har været vidner til mobning på deres arbejdsplads. Dette tal er altså markant højere, end antallet som føler sig mobbet.

Kilde: ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Se også rapporten:

'Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen’, NFA 2009 for viden om årsager og konsekvenser