Følger af mobning på arbejdspladsen

Mobning kan have alvorlige følger for den mobbede. Men mobning rammer også resten af arbejdspladsen. Mobning kan fx få sygefraværet til at stige og gå ud over effektivitet og produktivitet

Mobning præger hele arbejdspladsen

Det er ikke sikkert, at mobning er udtryk for, at der er noget galt med arbejdsmiljøet på hele arbejdspladsen. Men selv om mobning "kun" foregår ét sted, kan det smitte af på stemningen på hele arbejdspladsen.

Mobning skader det psykiske arbejdsmiljø og gør det værre, hvis det i forvejen ikke er godt. Dårlig stemning og mistillid kan gå ud over effektivitet og produktivitet. Det kan øge sygefraværet og personaleomsætningen.

For den, det går ud over, kan mobningen få alvorlige følger. Både fysisk, psykisk og socialt.

Oplever mindre tillid

Ifølge rapporten ’Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen’, NFA, er de, der bliver mobbet, mindre tilfredse med deres arbejde og mere utilfredse med arbejdsmiljøet.

Desuden giver de mobbede udtryk for, at de føler sig mere stressede, oplever mindre tillid, retfærdighed og rummelighed på arbejdspladsen.

Håbløshed, angst og depression

Hvis mobningen fortsætter, kan den mobbede reagere med en følelse af håbløshed og føle sig hjælpeløs, værdiløs og isoleret.

En del af dem, der mobbes, får problemer med at sove. De kan få problemer med at huske og koncentrere sig og udvikle angst. Nordiske undersøgelser viser, at en meget alvorlig psykiske følge af mobning er depression.

Kilde: Temaets videngrundlag

Risiko for hjertekarsygdom

Det fysiske helbred kan også blive påvirket af mobning. Forskningen viser tydeligst sammenhæng mellem mobning og hjertekarsygdom og fibromyalgi. Men en del får symptomer som hovedpine, smerter, maveproblemer, kvalme, anspændthed og allergiske reaktioner.

Sygefravær og nærvær

Ifølge rapporten om mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen har de, der føler sig mobbet, 50-60 pct. flere sygedage end andre. Til gengæld ser det ud til, at de er mere tilbøjelige end andre til at gå på arbejde, selv om de er syge.
Hvis mobningen forsætter, kan det i yderste konsekvens ende med, at den mobbede må på førtidspension.

Kilde: Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen, NFA, 2009

Vidnerne kan også blive syge

Det er ikke kun de mobbede, der får helbredsproblemer. Også vidner til mobning på arbejdspladsen fortæller om søvnproblemer og stresssymptomer og vurderer deres helbred dårligere, end dem der ikke er vidner til mobning.