Forebyggelse af mobning gennem ledelsesudvikling

Undersøgelser viser, at på arbejdspladser, hvor der er mobning, er medarbejderne ofte utilfredse med ledelseskvaliteten. For at forebygge mobning kan det derfor være nødvendigt at rette fokus mod ledelsens rolle.

Der er ofte er en sammenhæng mellem mobning og utilfredshed med ledelsen, og det kan der være flere grunde til. Det kan eksempelvis skyldes, at ledelsen er uklar eller vag eller omvendt, at den er meget kontrollerende.

I alle tilfælde kan det være en god ide at udvikle lederens kompetencer til at planlægge og organisere arbejdet. Samtidig bør I også gøre noget for at sikre, at ledere ikke udviser en adfærd, der kan opfattes som mobning. Og endelig kan det også være en rigtig god ide at sikre, at lederne har de rette kompetencer til at forebygge og håndtere sager om mobning.

Udvikling af ledelsens kompetencer

For at undgå frustrationer og sikre en effektiv planlægning er det vigtigt, at ledere og medarbejdere løbende er i dialog om, hvordan arbejdet planlægges mest effektivt, hvilke forventninger man har til hinanden, hvilke roller og ansvar den enkelte har osv. Dialogen mindsker risikoen for problemer, der kan føre til konflikter og mobning.

Hvis I ønsker at tage pulsen på, hvordan planlægningen af arbejdet samt kommunikationen mellem ledere og medarbejdere fungerer på jeres arbejdsplads, kan det gøres gennem en trivselsundersøgelse – fx via dialogmetode eller spørgeskema.

Læs mere om trivselsundersøgelser

Hvis jeres undersøgelse viser, at der er behov for forbedring, kan det være en ide at begynde tiltag, som kan støtte lederne i deres planlægning og organisering af arbejdet – samt deres måder at kommunikere på. Det kan bl.a. ske gennem:

  • Lederuddannelse med fokus på både faglig og personlig udvikling
  • Coaching
  • Etablering af ledernetværk med sparring om personaleledelse
  • Unge, uerfarne ledere kan knyttes til mentorer med mere erfaring

Ledelse og omgangstone

Magtforskellen mellem ledere og medarbejdere gør det særligt vigtigt, at ledere ikke udviser adfærd, der kan opfattes som mobning. En hård eller negativ bemærkning fra en leder vil have en større effekt, end hvis den kom fra en kollega. Det er derfor vigtigt, at man som leder er meget opmærksom på, hvad der er ok at sige til en kollega eller en underordnet.

Som leder skal man også være bevidst om, at strategiske beslutninger i nogle tilfælde kan opfattes som noget negativt af medarbejderne. Det kan fx være flytning til et andet jobområde. I de tilfælde er det vigtigt, at lederen forklarer de strategiske grunde til beslutningen, så medarbejderen ikke opfatter det som noget negativt og evt. føler sig mobbet. Derfor er det vigtigt med tiltag, som giver lederne mulighed for at reflektere over og få feedback på deres kommunikation. Det kan være nogle af de samme tiltag som ovennævnte samt især tiltag som:

  • Kurser om konflikthåndtering og håndtering af mobbesager
  • Kurser med fokus på 'vanskelige samtaler', fx om sygefravær.

Kilde: Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen - en håndbog, NFA, 2011 (PDF)