Er det mobning? Undersøg sagen

Sager om mobning er ikke altid entydige. Det kan ske, at en medarbejder anklager en anden for at mobbe, mens den anklagede ikke mener at have mobbet. Derfor kan man foretage en såkaldt faktaundersøgelse af en klage over mobning.

Når påstand står mod påstand

En faktaundersøgelse er en metode, som arbejdspladsen kan gribe til, når en sag om mobning er gået i hårdknude. Typisk fordi en medarbejder føler sig mobbet og anklager en anden for at mobbe, mens den anklagede finder anklagen urimelig og forkert.

Fastlæg procedure for klager over mobning

Forudsætningen for en faktaundersøgelse af en klage om mobning er, at arbejdspladsen i en handlingsplan formulerer en procedure for klager over mobning og for faktaundersøgelser.

Proceduren skal være formuleret i samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen, fx i MED-udvalget eller samarbejdsudvalget.

Læs mere om retningslinjer for en handlingsplan mod mobning

Ledelsen skal være initiativtager til undersøgelse

Proceduren bør være, at det er ledelsen, som skal tage initiativ til en undersøgelse af, om en påstand om mobning er rigtig. Undersøgelsen skal være uvildig og varetage begge parters rettigheder. Den skal på baggrund af interview med de involverede give den bedst mulige beskrivelse af, hvad der faktisk er sket.

Som en del af undersøgelsen vil der i de fleste sager også være behov for, at lederen eller en kontaktperson både tager en samtale med den person, som har oplevet sig mobbet, som beskyldes for at mobbe, eller som har mobbet andre.

I alle samtaler er det vigtigt, at fokuspersonen ikke oplever samtalen som et overgreb, og at han eller hun føler sig anerkendt for sin side af sagen.

Se gode råd til en samtale med en person, som oplever sig mobbet, eller som beskyldes for at mobbe (pdf)

Se gode råd til afholdelse af samtaler med personer, som mobber (pdf) 

Undersøgelse danner grundlag for beslutning

Meningen med en faktaundersøgelse er at give ledelsen et gennemarbejdet grundlag for at beslutte, hvad der skal ske. Både i forhold til de involverede personer og hele organisationen.