Tillid og forandringer

Tillid er central for det psykiske arbejdsmiljø, også når der sker forandringer på arbejdspladsen.

Tillid på arbejdspladsen handler om forholdet mellem den enkelte medarbejder og kollegerne, ledelsen og den samlede organisation. En høj grad af tillid til ledelsen hænger bl.a. sammen med jobtilfredshed og engagement. Men tillid har også betydning for medarbejdernes jobpræstationer og tilfredshed med lederen.

Jo større og jo flere forandringer, jo mere kan medarbejdernes tillid og tilfredshed blive påvirket. Det viser et studie af organisationsforandringer, hvor medarbejdere fik ny leder og nye arbejdsprocesser. 3 måneder efter forandringen var tilliden til kollegerne og tilfredsheden med at arbejde i organisationen faldet væsentligt.

De medarbejdere, som både skulle have ny ekstern leder og ændre deres arbejdsprocesser, havde en væsentlig lavere tillid og tilfredshed efter forandringen end de medarbejdere, som blot fik en ny intern leder.

Tillid til ledelsen

Ledelsesstil kan være et middel til at øge tilliden til ledelsen. Det gælder, fx hvis lederen udøver transformationsledelse.

Også en leders ledelsespraksis kan have betydning for tilliden. Hvis medarbejderne fx oplever retfærdighed, og at de får støtte fra organisationen, er tilliden til ledelsen højere.

Læs mere om retfærdighed i en forandringsproces 

Tillid mellem kolleger

Forskere peger på, at et arbejdsklima med gensidig tillid bidrager til medarbejdernes jobtilfredshed og engagement i forandringerne. De anbefaler derfor, at virksomheder arbejder for at skabe en kultur, hvor medarbejdere hjælper og støtter hinanden i forhold til arbejdsrelaterede problemer for derigennem at opbygge tillid mellem kolleger.

Eksempelvis kan medarbejdere, som kommer med nye ideer til, hvordan arbejdsrelaterede problemer kan løses, bidrage til at styrke tilliden mellem kolleger. Ligeledes kan støtte fra arbejdsgruppen styrke tilliden.

Kilder: Möllering, et al., 2004; Dirks et al., 2002; Lee and Teo, 2005; Saunders et al., 2003.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten (pdf)