Støtte fra organisationen under en forandringsproces

Arbejdspladsens måde at praktisere personaleledelse på vil smitte af på den støtte, medarbejderne får under forandringen.

Personalepolitik

Arbejdspladsens personalepolitik bør fokusere på at øge medarbejdernes arbejdsevne og deres evner til at håndtere forandring. På den måde kan medarbejderne nemmere få en anden jobfunktion på arbejdspladsen eller finde et nyt job et andet sted. Forandringen vil dermed påvirke medarbejderne i mindre grad.

Personlige mål

Medarbejderne vil løbende skulle tænke over deres kvalifikationer, styrker og svagheder, og på hvordan de vil udvikle disse i fremtiden. 

Arbejdspladsen bør understøtte medarbejderne i at sætte sig personlige mål for at sikre, at de hele tiden er attraktive medarbejdere.

Ledelsen har derfor en vigtig opgave i at formulere en klar vision for fremtiden, så medarbejderne kan fastsætte mål, der passer med arbejdspladsens mål.

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.