Kommunikation om forandringer fra organisationen

En forandring vil oftest indebære en række omlægninger af arbejdspladsens procedurer og arbejdsgange. Det kræver god kommunikation fra organisationens side.

Lav en god kommunikationsplan

På organisationsniveau bør ledelsen sikre, at der udarbejdes en samlet, holdbar kommunikationsplan for forandringsprocessen. Start i god tid og afklar, hvem der er ansvarlig for at implementere den.

Udviklingen af en kommunikationsplan indeholder to vigtige elementer: 1) procedurer og 2) indhold.

1. Procedurer for kommunikationen
Det er vigtigt at beslutte følgende:

  • Hvem kommunikerer hvilke oplysninger, hvornår og hvor ofte?
  • Hvordan sikrer ledelsen en dialogorienteret kommunikation?
  • Hvordan skal kommunikationen foregå? Overvej, hvilke formidlingskanaler I vil bruge. Det kan fx være medarbejdernyhedsbrev, en spørgsmål svar-funktion på intranettet, stormøder, afdelingsmøder osv.
  • Hvordan følger man løbende op på kommunikationsprocessen?

2. Indhold af kommunikationen
Ledelsen bør kunne besvare følgende spørgsmål:

  • Hvorfor forandrer vi?
  • Hvorfor forandrer vi på netop denne måde?
  • Hvad ønsker vi at opnå ved forandringen?
  • Hvordan passer det til vores langsigtede strategi og vision for arbejdspladsen?

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.