Involvering – organisationen

Arbejdspladsens organisationsniveau kan ved hjælp af forskellige værktøjer involvere medarbejderne i forandringsprocessen.

Psykisk APV

Arbejdsmiljøorganisationen kan ved at kortlægge belastninger i det psykiske arbejdsmiljø skabe en form for medarbejderinvolvering, som indebærer, at medarbejderne føler sig hørt.

En psykisk APV kan anvendes inden forandringen sættes i gang. Planlægningsgruppen og samarbejdsudvalgene bør drøfte resultatet af en eventuel kortlægning, dvs. at de skal identificere risikofaktorerne og udvikle strategier til at undgå dem.

Andre kortlægningsværktøjer kan bruges til at overvåge trivslen under forandringsprocessen, se fx:

Spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Arbejdstilsynets APV-tjeklister
Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs hjemmeside

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.