Kommunikation fra ledere og mellemledere under en forandringsproces

Mellemlederne er kontaktled mellem øverste ledelse og medarbejderne. Derfor er mellemlederen en central aktør, når der skal skabes god kommunikation. Kommunikationen skal gå begge veje og åbne for dialog.

Øverste ledelse

En god kommunikation mellem topledelsen og mellemlederen er altafgørende. God kommunikation kan opnås, ved at mellemlederne informeres fuldt ud om forandringerne, bliver inddraget i styregrupper, og ved at forandringen bliver et fast dagsordenspunkt på ledermøderne.

Mellemlederen ’oversætter’

Det kan være en god ide for mellemledere at holde jævnlige møder med medarbejderne og derigennem ’oversætte’ beskeder fra topledelsen til medarbejderne. Her kan talepapirer, som skitserer de vigtigste punkter, der skal kommunikeres til medarbejderne, fx med ”ofte stillede spørgsmål” være et vigtigt hjælpemiddel.

Kommunikation om følsomme emner

Mellemledere bør kunne kommunikere med medarbejderne om følsomme emner.
Kommunikative færdigheder for ledere omfatter at:

  • Være en empatisk lytter
  • Kunne give et overblik over forløbet
  • Stille de rigtige spørgsmål.

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.