Lederen og forandringer på arbejdspladsen

Hvordan kan den enkelte leder, mellemleder eller afdelingsleder på arbejdspladsen være med til at sikre et godt arbejdsmiljø, når der sker forandringer på arbejdspladsen?

Forandringsprocesser påvirker medarbejdere på alle niveauer på arbejdspladsen og bør ledes på en måde, der tager hensyn til det såkaldt psykosociale arbejdsmiljø.

3 faktorer er særligt vigtige, hvis man vil tage hensyn til medarbejdernes trivsel under en forandringsproces:

  • Kommunikation
  • Involvering 
  • Støtte.

Klik på de 3 faktorer herunder og læs, hvad man som leder, mellemleder eller afdelingsleder kan gøre for at være med til at sikre trivslen, når arbejdspladsen gennemgår større forandringer.